A comparison of bacterial sulphate reduction and methanogenesis in the anaerobic sediments of a stratified in nutrient remineralization at the mud-water interface

T.E. Cappenberg, C.A. Hordijk, C.P.M.M. Hagenaars

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)199-199
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume19
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit