A comparison of Cylindrocladium spp. with 1-septate conidia and clavate vesicles

P.W. Crous, L. Theron, W.H. van Zyl

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume92
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit