A Comparison of Different Protocols for the Extraction of Microbial DNA Inhabiting Synthetic Mars Simulant Soil

Han Wang, Agata Pijl, Binbin Liu, Wieger Wamelink, Gerard W. Korthals, Ohana Y. A. Costa, Eiko E. Kuramae* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Comparison of Different Protocols for the Extraction of Microbial DNA Inhabiting Synthetic Mars Simulant Soil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences