A comparison of fermentation in the cyanobacterium Microcystis PCC7806 grown under a light/dark cycle and continuous light

R. Moezelaar, L.J. Stal

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparison of fermentation in the cyanobacterium Microcystis PCC7806 grown under a light/dark cycle and continuous light'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences