A comparison of primary production measurements using two laboratory systems without differences in light quality

M. Rijkeboer, W.A. De Kloet, H.J. Gons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)93-99
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume20
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit