A comparison of quantitative and qualitative superoxide dismutase assays for application to low temperature microalgae

P.J. Janknegt, J.W. Rijstenbil, W.H. van de Poll, T.S. Gechev, A.G.J. Buma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  80 Citaten (Scopus)
  15 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparison of quantitative and qualitative superoxide dismutase assays for application to low temperature microalgae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Physics & Astronomy