A comparison of the fungal genera Phaeophleospora and Kirramyces (coelomycetes)

P.W. Crous, F.A. Ferreira, B.C. Sutton

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  33 Citaten (Scopus)
  513 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)111-115
  TijdschriftSouth African Journal of Botany
  Volume63
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit