A comparison of the responses of two Plantago species to nitrate availability in culture experiments with exponential nutrient addition

A.H.J. Freijsen, H. Otten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)389-395
  TijdschriftOecologia
  Volume74
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit