A comparison of the vegetative growth of male-sterile and hermaphroditic lines of Plantago lanceolata in relation to N supply

P. Poot, T. Van den Broek, J.M.M. Van Damme, H. Lambers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparison of the vegetative growth of male-sterile and hermaphroditic lines of Plantago lanceolata in relation to N supply'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences