A Comparison of Three Approaches to Predict Phytoplankton Biomass in Gonghu Bay of Lake Taihu

J. C. Huang, J. F. Gao, W. M. Mooij, G. Hoermann, N. Fohrer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Comparison of Three Approaches to Predict Phytoplankton Biomass in Gonghu Bay of Lake Taihu'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences