A complex relationship. Banana & Fusarium wilt in Indonesia

Nani Maryani Martawi

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • Kema, G.H.J., Promotor, Externe Persoon
  • Crous, Pedro W., Promotor
Datum van toekenning29 okt. 2018
Gedrukte ISBN's978-94-6343-353-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 okt. 2018

Citeer dit