A computational framework to explore large-scale biosynthetic diversity

J.C. Navarro-Munoz, Nelly Selem-Mojica, Michael W. Mullowney, Satria A. Kautsar, James H. Tryon, Elizabeth, I Parkinson, Emmanuel L. C. De Los Santos, Marley Yeong, Pablo Cruz-Morales, Sahar Abubucker, Arne Roeters, Wouter Lokhorst, Antonio Fernandez-Guerra, Luciana Teresa Dias Cappelini, Anthony W. Goering, Regan J. Thomson, William W. Metcalf, Neil L. Kelleher, Francisco Barona-Gomez, Marnix H. Medema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)60-+
TijdschriftNature Chemical Biology
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2020

Citeer dit