A Computational Investigation of Melodic Contour Stability in Jewish Torah Trope Performance Traditions

P. van Kranenburg, D.P. Biró, S.R. Ness, G. Tzanetakis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
225 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the International Society on Music Information Retrieval (ISMIR2011) Conference
Plaats van productieMiami
Pagina's163-168
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit