A Conceptual Framework for Range-Expanding Species that Track Human-Induced Environmental Change

Franz Essl (Co-auteur), Stefan Dullinger, Piero Genovesi, Philip E Hulme, Jonathan M Jeschke, Stelios Katsanevakis, Ingolf Kühn, Bernd Lenzner, Aníbal Pauchard, Petr Pyšek, Wolfgang Rabitsch, David M Richardson, Hanno Seebens, Mark van Kleunen, Wim H van der Putten, Montserrat Vilà, Sven Bacher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Conceptual Framework for Range-Expanding Species that Track Human-Induced Environmental Change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences