A contribution to the rust flora (Uredinales) on Aizoaceae in southern Africa.

M. Mennicken, W. Maier, P.W. Crous, F Oberwinkler

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)215-224
  TijdschriftMycological Progress
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit