A corpus-assisted discourse study of attitudes towards Spanish as a heritage language in Florida

Ethan Kutlu, Ruth Kircher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A corpus-assisted discourse study of attitudes towards Spanish as a heritage language in Florida'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences