A corpus-assisted discourse study of parental concerns regarding multilingual child-rearing

Erin Quirk, Melanie Brouillard, Alexa Ahooja, Susan Ballinger, Linda Polka, Krista Byers-Heinlein, Ruth Kircher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPsyArXiv
StatusIngediend - 14 nov. 2022

Citeer dit