A cortico-cerebellar loop for motor planning.

Z. Gao, C. Davis, A.M. Thomas, M.N. Economo, A.M. Abrego, K. Svoboda, C.I. De Zeeuw, N. Li

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A cortico-cerebellar loop for motor planning.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences