A coupled oscillator model describes normal and strange zooplankton swimming behaviour

J. Ringelberg, R. Lingeman

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    2 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A coupled oscillator model describes normal and strange zooplankton swimming behaviour'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology