A Cre-dependent GCaMP3 reporter mouse for neuronal imaging in vivo

H.A. Zariwala, B.G. Borghuis, T.M. Hoogland, L. Madisen, L. Tian, C.I. De Zeeuw, H. Zeng, L.L. Looger, K. Svoboda, T.W. Chen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3131-3141
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume32
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit