A CRISPR/Cas9 genetically engineered organoid biobank reveals essential host factors for coronaviruses

Joep Beumer, Maarten H Geurts, Mart M Lamers, Jens Puschhof, Jingshu Zhang, Jelte van der Vaart, Anna Z Mykytyn, Tim I Breugem, Samra Riesebosch, Debby Schipper, Petra B van den Doel, Wim de Lau, Cayetano Pleguezuelos-Manzano, Georg Busslinger, Bart L Haagmans, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A CRISPR/Cas9 genetically engineered organoid biobank reveals essential host factors for coronaviruses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences