A cross-dialectal acoustic study of Saterland Frisian vowels

Heike Schoormann, W.J. Heeringa, Jörg Peters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A cross-dialectal acoustic study of Saterland Frisian vowels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences