A Cultural History of Tarot. From Entertainment to Esotericism

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftFolklore
Volume125
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit