A daily rhythm in behavioral vasopressin sensitivity and brain vasopressin concentrations

D. Södersten, G.J. de Vries, R.M. Buijs, P. Melin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

348 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-41
TijdschriftNeuroscience Letters
Volume58
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit