A daily rhythm in glucose tolerance: a role for the suprachiasmatic nucleus

S.E. La Fleur, A. Kalsbeek, J. Wortel, M.L. Fekkes, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1237-1243
TijdschriftDiabetes
Volume50
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit