A de novo variant in the human HIST1H4J gene causes a syndrome analogous to the HIST1H4C-associated neurodevelopmental disorder

Federico Tessadori, Atteeq U Rehman, Jacques C Giltay, Fan Xia, Haley Streff, Karen Duran, Jeroen Bakkers, Seema R Lalani, Gijs van Haaften

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A de novo variant in the human HIST1H4J gene causes a syndrome analogous to the HIST1H4C-associated neurodevelopmental disorder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences