A deep sequencing approach to uncover the miRNOME in the human heart

S. Leptidis, H. el Azzouzi, S.I. Lok, R. de Weger, S. Olieslagers, N. Kisters, G.J. Silva, S. Heymans, E. Cuppen, E. Berezikov, L.J. de Windt, P. da Costa Martins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A deep sequencing approach to uncover the miRNOME in the human heart'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds