A definition of the consistency of the carbon budget of an ecosystem, and its application to the Oosterschelde estuary, S.W. Netherlands

O. Klepper, J.P.G. Van de Kamer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)217-232
  TijdschriftEcological Modelling
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit