A demonstration of scholarly web annotation support using the W3C annotation data model and RDFa

Jaap Blom, Marijn Koolen, Liliana Melgar, P. Boot, R. Haentjens Dekker, Christian Gosvig Olesen, Susan Aasman, Norah Karrouche

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit