A description of the Tjeukemeer fishery together with a note upon the yield statistics between 1964 and 1970

C.R. Goldspink, J.W. Banks

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)687-708
  TijdschriftJournal of Fish Biology
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit