A design framework and exemplar metrics for FAIRness

P.K. Doorn, Mark D. Wilkinson, Susanna-assunta Sansone, Erik A Schultes, Luiz Olavo Bonino da Silva Santos, Michel Dumontier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

122 Citaten (Scopus)
181 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer180118
TijdschriftScientific data
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit