A design framework and exemplar metrics for FAIRness

P.K. Doorn, Mark D. Wilkinson, Susanna-assunta Sansone, Erik A Schultes, Luiz Olavo Bonino da Silva Santos, Michel Dumontier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

155 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer180118
TijdschriftScientific data
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit

Doorn, P. K., Wilkinson, M. D., Sansone, S., Schultes, E. A., da Silva Santos, L. O. B., & Dumontier, M. (2018). A design framework and exemplar metrics for FAIRness. Scientific data, [180118]. https://doi.org/10.1038/sdata.2018.118