A device for automatic soil-moisture control and registration of water-use in pot experiments

F.C. Zoon, F.J. Hage, A. De Zwaan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)281-284
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume125
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit