A device to catch bottom-dwelling macro-plankton

C.H. Borghouts-Biersteker, C.L. Deelder

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)435-442
  TijdschriftAquaculture
  Volume1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1973

  Citeer dit