A device to study the behavioral responses of zooplankton to food quality and quantity

T. Bukovinszky, N.R. Helmsing, R.A. Grau, E.S. Bakker, T.M. Bezemer, M. Vos, H. Uittenhout, A.M. Verschoor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A device to study the behavioral responses of zooplankton to food quality and quantity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences