A Diachronic and Contrastive Parallel Corpus to Study Complex Verb Constructions in Germanic

Nicoline van der Sijs, G. Bouma, E. Coussé, Dirk-Jan de Kooter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit