A Dictionary of the Kedang Language. Kedang-Indonesian-English

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)35-37
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume171
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit