A Digitising Tablet for Determining the Length Distribution of Filamentous Cyanobacteria

H.L. Hoogveld, J.R. Moed

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)59-61
  TijdschriftEuropean Journal of Phycology
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit