A Direct Comparison of Spatial Attention and Stimulus-Response Compatibility between Mice and Humans

Ulf H Schnabel, Tobias Van der Bijl, Pieter R Roelfsema, Jeannette A M Lorteije

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

143 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Direct Comparison of Spatial Attention and Stimulus-Response Compatibility between Mice and Humans'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences