A diurnal rhythm of stimulatory input to the hypothalamo-pituitary-adrenal system as revealed by timed intrahypothalamic administration of the vasopressin V1 antagonist

A. Kalsbeek, J.J. van Heerikhuize, J. Wortel, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

212 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5555-5565
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume16
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit