A Durable and Transportable Limnetic Enclosure System Suitable for Wind-Exposed Lakes

B. Van der Werf, J. Schrotenboer, A.F. Richter, J.R. Moed, H.L. Hoogveld, H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  A2-m-wide, transportable enclosure system suitable for cold, windy lakes is described. Incubation of these enclosures in the shallow (mean depth = 1.5 m) Lake Tjeukemeer, The Netherlands, has shown that its construction resists wind speeds of 14–20 m/s and temperatures below 5 °C. Potentially lethal concentrations of at least five toxic chemicals necessitate preliminary leaching in lake water of the polyvinylchloride material used in bag construction. Phytoplankton inside and outside the enclosures behaved similarly 3 d and 3 wk into incubation.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1649-1652
  TijdschriftCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A Durable and Transportable Limnetic Enclosure System Suitable for Wind-Exposed Lakes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit