A Dutch Political Novel: Max Havelaar in English

R. Salverda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)280-282
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Low Countries
Volume19
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit