'A Dutch political novel': Over Max Havelaar in het Engels

R. Salverda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-16
Aantal pagina's13
TijdschriftOver Multatuli
Volume32
Nummer van het tijdschrift65
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit