A dynamic metaphor perspective on Trump and Xi's trade negotiation in governmental discourse

Xiaojuan Tan, Alan Cienki, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)42-53
  TijdschriftLanguage and Communication
  Volume96
  StatusGepubliceerd - 2024

  Citeer dit