A Dynamical Systems Perspective on Flexible Motor Timing

Evan D Remington, Seth W Egger, Devika Narain, Jing Wang, Mehrdad Jazayeri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A Dynamical Systems Perspective on Flexible Motor Timing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences