A European Perspective on Heritage Languages.

[No Value] K. De Bot, D. Gorter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)612-616
TijdschriftModern Language Journal
Volume89
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit