A fish scale-derived collagen matrix as artificial cornea in rats: properties and potential.

T.H. Van Essen, C.C. Lin, A.K. Hussain, S. Maas, H.J. Lai, H. Linnartz, T.J.T.P. van den Berg, D.C. Salvatori, G.P.M. Luyten, M.J. Jager

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

68 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3224-3233
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume54
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit