A fissitunicate ascus mechanism in the Calosphaeriaceae, with novel species of Jattaea and Calosphaeria on Prunus wood.

U. Damm, P.W. Crous, P.H. Fourie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  247 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)39-52
  TijdschriftPersoonia
  Volume20
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit