A fitness assay for comparing RNAi effects across multiple C. elegans genotypes

Mark Elvin, Laurens B. Snoek, Martin Frejno, Ulrike Klemstein, Jan E. Kammenga, Gino B. Poulin, Basten Snoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBMC Genomics
Volume12
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 okt 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit