A flaming row in the Republic of Letters: Claude Saumaise on Hugo Grotius’s crusade for church unity

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsProfessioneel

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelBetween Scylla and Charybdis. Learned Letter Writers Navigating the Reefs of Religious and Political Controversy in Early Modern Europe
RedacteurenH.J.M. Nellen, J. De Landtsheer
Plaats van productieLeiden
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit