A FN-MdV pathway and its role in cerebellar multimodular control of sensorimotor behavior

Xiaolu Wang, Si-Yang Yu, Zhong Ren, Chris I De Zeeuw, Zhenyu Gao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

54 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A FN-MdV pathway and its role in cerebellar multimodular control of sensorimotor behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Physics & Astronomy

Chemical Compounds